Sinulat ni Ma. Teresita Arvisu

        Masayang naganap ang huling Bisita Pastol ni Reb. Padre Jefferson E. Agustin, OFMCap, Kura Paroko,  nung Miyerkules, Hulyo 22, 2021 sa barangay kung saan nakatira ang Pambansang Dambana ng Lourdes.

        Mga hango mula sa homiliya ng Banal na Misa

        “…Medyo matagal-tagal na ring walang misa  sa ating barangay.

        At gaya nga ng mga nabanggit ng ilang kapitan na aking nakadaupang palad – sa Siena, sa Sto. Domingo, sa Paang Bundok, ang kanilang kasayahan na muling mabuksan ang pagdiriwang ng misa, kahit na tayo po ay limitado. Katulad po nito, limited lamang po tayo. Pero yung maganda dito yung bang makita natin ang pagpapahalaga sa Salita ng Diyos at pagtanggap sa Eukaristiya sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa. Kaya po alam ko na ito rin ang damdamin natin ngayon.

        Pagkaraan ng mahabang panahon na wala tayong public mass, eto po ang pinagsusumikapan natin  kahit sa maliit at limitadong pamamaraan, ang pagdiriwang natin ng Banal na Misa.

        At yun din po mga kapatid, ang bisita pastoral ay pagpapahayag din ng gawain ng simbahan – lalo’t higit sa pagdiriwang ng mga sakramento maliban sa misa – nandyan ang kasal, binyag, kumpil at gayun din sa mga charitable works ng ating  parokya .

        Natutuwa naman ako sapagka’t nung dumating ako ay na-establish naman po ang mobile community pantry na atin pong isinasagawa. Pinagsusumikapan na ibahagi sa siyam na barangay tuwing Sabado. Napakahalaga din na bilang isang simbahan na tayo ay meron tinatawag na social action.

        Yan ay bunga ng ating pagdiriwang ng mga sakramento, bunga ng ating pananalangin. Kasi ang ating pong ginagampanan ngayon, sa abot ng ating makakaya, yung ating pakikibahagi, pakikiisa, pakikidamay sa ating mga kapwa na nahirapan na nasa laylayan ng lipunan. Ito ay bunga ng ating pananalangin at pagsamba sa iisang Diyos, na may tatlong persona, Ama, anak at ang Espiritu Santo.

        Sapagka’t nagkakaroon ng kahulugan ang ginagawa nating paglilingkod pag tayo ay naka-ugnay sa ating Ama – sa Diyos. Kaya ito po ay mahalaga na makita natin. Ito’y nagiging bunga ng isang masigla at buhay na simbahan. Na ang ating ginagawa, ito ay bunga ng ating prayer life, bunga ng ating ugnayan at relasyon sa ating Panginoong Diyos.”

        “Kaya mga kapatid, isang  kagalakan sa atin na tayo ay magkasama-sama sa gabing ito, at lalo’t higit na yung araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena – sa may mga lugar na may piyestahan po diyan sa Magdalena sa Laguna, sa Cavite, sa mga may patronang ni Santa Maria Magdalena.

        Alam natin po na si Santa Maria Magdalena ang tinatawag na apostol sa mga apostoles. Sapagka’t siya ang unang nagbalita na si Hesus ay muling nabuhay. Kaya siya po ang unang naging tagapagpahayag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesukristo sa kanyang masidhing hangarin na makita si Hesus. Kaya, sa biyaya ng Diyos, sa biyaya ng muling pagkabuhay, siya ay nag kamit na siya ang unang maging tagapagbalita na si Hesus ay muling nabuhay. Isang katangian ni Maria Magdalena ay ang kanyang pakikibahagi sa misyon ni Kristo.”

        “Ano ba ang pagtingin natin kay Maria Magdalena? Kasi unfair naman na kapag every time na marinig natin si Magdalena, anong naririnig natin pag sinabing Magdalena? Kalapating mababa ang lipad, ano? Pero hindi po yan. Hindi po yun ang kanyang katangian. Sapagka’t ang katangian ni Maria Magdalena ay siya ay naglingkod kay Hesus, nung nagsimula po siya ay pinagaling ni Hesus. Sapagka’t ang pagtagpo kay Hesus ay ang pagbabalik loob. Pag nakilala mo si Hesus, nandoon ang pagbabago. Nandoon ang pagbabagong buhay. Kaya katulad ni Maria Magdalena, siya ay pinagaling ni Hesus, at nag lingkod kay Hesus.

        At pangalawa mga kapatid – ang kanyang naging katangian ay ang kanyang pagiging tapat kay Hesus. Alam niyo po di ba sa Bibliya, si Maria Magdalena, hindi siya umalis kay Hesus, kahit sa panahon na siya ay naghihirap. Si Hesus ay pinako sa krus. Nasaan si Maria Magdalena nang nakapako si Hesus sa krus?  Sa paanan ng krus, nakayakap sa krus, iyak ng iyak – so hindi siya umalis kay Hesus. Naging tapat siya hanggang sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At hanggang sa siya ay inilibing, hinanap pa rin niya kung saan nilibing si Hesus upang lagyan ng pabango ang bangkay ng ating Panginoon.”

        “Katapatan. At yan na rin tayo. Ito rin sana yung maging buhay natin bilang Kristiyano – na kahit sa paghihirap natin, alam natin na nandiyan si Hesus. Kasama natin si Hesus, na tayo ay maging tapat sa ating Panginoong Hesukristo.  Kaya po mga minamahal kong kapatid, nawa ang misang ito na iniaalay natin sa ating Ama, sa ating Panginoon – ay maging daan ng pagbubuhos ng bendisyon at pagpapala ng Diyos lalo’t higit na dito sa ating Barangay Maharlika.

        Na ang bawa’t nakatira dito sa Barangay Maharlika ay pagkalooban ng Diyos ng biyaya at kagalingan at pag-asa sa panahon na ito at lalong higit sa panahon ng pandemya – na may mga kapatid tayong na nadedepres na, nahihirapan, nawawalan ng trabaho, di alam kung anong gagawin. Pero sana po, tayo na narito ngayon ay maging larawan ng pag-asa at katatagan ng pananampalataya sa tuwing tayo po ay nakikisalamuha sa ating kapwa, lalo’t higit dito po sa ating barangay.”

        “…Marami pong tao ang pumapasok dito, marami ang complainants siguro, marami pong mga taong lumalapit kay Kapitan, sa inyo pong mga kagawad. Pero sana sa tuwing sila ay pupunta rito sa barangay hall, at makadaupang palad tayo, tayo nawa ay maging tanda ng presensiya ng Diyos sa ating kapwa. Sa iba’t-ibang problema, sa iba’t-ibang naririnig natin, pero sa kabila nito ay sana po ay tayo ay maging daan ng pag-asa sa kanila.

        Pag-asa, pagkaka-isa, pagpapatawad at pag ibig.

        Eto naman po talaga ang nagbubuklod sa atin, na lalo’t higit sana itong Barangay Maharlika ay maging barangay ng pagmamahalan, barangay ng pag-ibig. Sapagka’t narito ang Diyos sa gitna natin.

        Katulad ni Maria Magdalena, masabi natin sa ating kapwa – nakita ko si Hesus, nakita ko ang Diyos sa aking paglilingkod.

        Magsitayo tayo.”

        Pagkatapos ng misa, sumunod ang usapang bisita pastoral.

        Inihalintulad ni Br. Chichos Luciano, Lay Coordinator , ang NSOLL sa isang nanay na may siyam na anak, at siguro sa kanyang paboritong  anak siya nakatira, “Nasaan po nakatira ang National Shrine?” Kung saan siya ay sinalubong ng palakpakan. Nagbigay ng pasasalamat si Br. Chichos Luciano kay Barangay Chairman Isaac Tan, dahil sa kanyang walang-kapagurang suporta  sa pag-uugnayan ng Barangay Maharlika sa Simbahan.

        Si Br. Lito Reyes ng BEC ay nagbigay saad tungkol sa mga gawa para sa mga kapatid natin na naghihirap, “Dahil sa gawain nilang pangkabuhayan, maaaring nakakalimutan nila yung espiritual. Nandiyan yung misa, mga sakramento para sa lahat. At pwede rin silang mag lingkod sa parokya.”

     Ang Punong Barangay Isaac Tan ay nagbahagi naman ng mga plano ng barangay na magkaroon ng malawakang pagdiriwang ng festival para sa Our Lady of Lourdes.

        Pinaliwanag ni Fr. Jeff ang mga darating na kaganapan sa Agosto, tungkol sa Dedication of the Church at ng 70 years na anibersaryo ng parokya. Binalita rin niya ang mga nalalapit na libreng kasal, binyagan at kumpil, ang mga paghahanda nito para lalong maintindihan ng mga tao ang importansiya ng grasya sa buhay nila, at sa kanilang pamilya, dala nang mga banal na sakramento na itinatag ni  Hesukristo. Sinabi rin niya na siya mismo ang nag pupunta sa may sakit para sa Blessing of the Sick. Hinihingi niya na ang mga pupuntahan ay mag-ingat, dahil siya rin ay doble ingat dahil para sa mga kasama niyang pari.

        Natapos ang Pastoral Visit na masaya, magaan ang loob ng lahat,  dahil mas nagkakilala ng mabuti si Fr. Jeff at ang mga opisyales ng Barangay Maharlika, kung saan nakatira ang Dambana ng Mahal na Birhen ng Lourdes.

Photo Credits: Alexii Alipio

#NSOLLPH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.