Sinulat ni: Carissa “Carrie” Nanagas Encarnacion

Kaalaman

Para sa nakararami, ang “Simbang Gabi” ay naging isa sa mga paboritong tradisyon bilang paghahanda sa Araw ng Kapaskuhan. Ito rin ay tinatawag na “Misa De Gallo” mula sa mga Kastilang misyonero na naghangad ipalaganap ang Kristyanismo. Ang ibig sabihin na salitang “gallo” sa Kastila kung sa saling-Pilipino ay “tandang” (rooster), kaya ang misa ay ginagawa bago sumikat ang araw o bago tumilaok ang tandang dahil sa tunay na mithiin ng bawa’t Kristiyano na unahin ang Diyos bago ang pang-araw-araw na gawain.

Katotohanan

Ang tradisyong ito ay napakamahalaga sa lahat ng mananampalataya. Ito ay isang  paraan ng pasasalamat sa pinakamahalagang regalo sa atin ng ating Panginoon “sapagka’t gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay Niya ang Kaniyang kaisa-isang Anak..” (Juan 3:16)  Ang “Simbang Gabi” ay isang paraan din ng pagbigay galang sa ating Mahal Na Ina para sa siyam na buwan niyang pagdala kay Hesus sa kanyang sinapupunan. Sa pagdalo sa “Simbang Gabi,” marami ang nagnanais na magkaroon ng kasagutan sa kanilang mga dasal o makatanggap ng biyaya, na naaayon sa kagustuhan ng Diyos.  Ang “Simbang Gabi” ay isa ring katangi-tanging pagkakataon para sa pagsasama ng ating mga kapamilya, kaibigan, at kasamahan sa simbahan.  Ito ay nananatiling isang buhay na pamana ngayon at sa mga susunod na henerasyon.

Kalibangan

Sa nakalipas na panahon, ang “Simbang Gabi” ay naragdagan ng ilang kaganapan lalo na sa mga kabataan. Ito ay naging pagkakataon para magkita muli ang mga magbabarkada o makipagkilala sa mga bagong kaibigan. Nagkaroon din ng oras ng pagmamasid sa mga bagong kasuotan, pagsagap ng mga pinakahuling balita at mga pangyayari; at ito ay hindi kumpleto kung walang kasamang bibingka at puto bumbong.

Karagdagang Impormasyon

Ang “Simbang Gabi” ay tunay na isang napakahusay na paraan para magbigay pugay kay Hesus at sa Inang Maria; at sa ganoon ay matanggap rin ang kanilang mga biyaya habang nagsasaya kasama ng mga mahal sa buhay sa gitna ng mga palamuti, tugtugin, at mga masarap na kakanin.

Sa mga nais maranasan ang mga biyaya at kasiyahan ng “Simbang Gabi,” sa Pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Lourdes, magkita-kita tayo:

Dec 15 – 23, 2021  4:30 pm Santo Rosaryo.  6:00 pm at  7:30 pm Simbang Gabi

Dec 16 – 24, 2021.  4:00 am Santo Rosaryo. 4:30 am Misa de Aguinaldo

Dec 24, 2021. 6:00 pm Christmas Serenade. 7:00 pm Vigil Mass. 8:00 pm Panunuluyan. 9:00 pm Midnight Mass.

#NSOLLPH#LourdesOFFICIAL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.