Buod ng Homiliya para sa Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon, Ika-23 ng Agosto,...

Ibinuod ni Aurora delos Reyes Unang Pagbasa - Isaias 22: 19-23 "Ibibigay Ko sa kaniya ang susi ng sambahayan...

Buod ng Homiliya: Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon, Ika-16 ng Agosto, 2020

Ibinuod ni Aurora delos Reyes Buod ng Homiliya ni Reb. Padre Cesar Acuin, OFM Cap, Kura Paroko Pambansang Dambana...

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon – Ika-9 ng Agosto, 2020

Ibinuod ni Aurora delos Reyes Buod ng Homiliya ni Reb Pad Cesar Acuin, OFM Cap, Kura ParokoPambansang Dambana ng...

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon Ika-2 ng Agosto, 2020

Ibinuod ni Aurora de los Reyes Buod ng Homiliya ni Reb Pad Cesar Acuin, OFM Cap, Kura Paroko Pambansang...

Buod ng Homiliya ni Reb. Padre Cesar Acuin, OFMCap.

Ibinuod ni Aurora de los Reyes Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ni Kristo sa Langit (Solemnity of the Lord’s...

Buod ng Homiliya Reb. Padre Cesar F. Acuin, OFMCap

Ibinuod ni Aurora de los Reyes Ika-anim na  Linggo ng Muling Pagkabuhay ni Hesukristo  Ika-17 ng Mayo, 2020

Buod ng Homiliya ni Reb. Padre Cesar Acuin, OFMCap. Ikalimang Linggo ng Muling...

Ibinuod ni Aurora de los Reyes Misa ni Reb Padre Cesar Acuin- kura paroko, Pambansang Dambana ng Birhen...

Buod ng Homiliya ni Reb. Padre Cesar F. Acuin OFMCap.

Ibinuod ni Aurora de los Reyes Ikaapat na  Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Hesukristo  Ika-3 ng...

Buod ng Homiliya ni Reb. Padre Fr. Cesar F. Acuin, OFM, Cap.

Ikatlong Linggo ng Muling Pagkabuhay ni Hesukristo Ika-26 ng Abril, 2020 Misa ni Reb. Padre Cesar Acuin, OFM Cap. - Kura Paroko,...

Buod ng Homiliya ni Reb. Padre Cesar Acuin, OFMCap sa Linggo ng Dakilang Habag...

Ibinuod ni Aurora de los Reyes Misa ni Reb. Padre Cesar Acuin, OFMCap. Kura Paroko, Pambansang Dambana ng...

Announcements

Ministry Corner