Home Homilies February 2022

Homilies February 2022

“INANG MARIA: KASAMA NATIN SA PAGLALAKBAY NA NAGKAKAISANG  PAGBABAHAGI NG ATING PANANAMPALATAYA”

Isinalin ni Michelle C. Garcia IKA-PITONG ARAW NG MISA NOBENA PARA SA DAKILANG KAPISTAHAN NG MAHAL NA BIRHEN...

“IPAKILALA NATIN SI MARIA: ANG SALAMIN NG MUKHA NG DIYOS”

Isinalin ni Carmina Calixto-Pamilar IKA-ANIM NA ARAW NG NOBENA PARA SA DAKILANG KAPISTAHAN NG MAHAL NA BIRHEN NG LOURDES

“Pumalaot kayo sa Lalim ng Pag-ibig ng Diyos”

Isinalin ni Michelle Garcia IKA-LIMANG ARAW NG NOBENA PARA SA DAKILANG KAPISTAHAN NG MAHAL NA BIRHEN NG LOURDES

“MAHALAGA TAYO SA DIYOS; HUWAG MALIITIN ANG SARILI!”

Sinalin ni Marilen Vizco-Adriano IKA-APAT NA ARAW NG NOBENA PARA SA DAKILANG KAPISTAHAN MG MAHAL NA BIRHEN NG LOURDES

“Si Maria Kaagapay Natin sa Paglalakbay sa BuHAY na Pananampalataya”

Sinalin si Ma. Suzette F. Custodio IKA-TATLONG NA ARAW NG NOBENA PARA SA DAKILANG KAPISTAHAN MG MAHAL NA BIRHEN...

“MANATILI TAYONG TAPAT SA ATING PANANAMPALATAYA”

Sinalin ni Tess de la Cruz - Lim IKA-DALAWANG ARAW NG NOBENA PARA SA DAKILANG KAPISTAHAN MG MAHAL NA...

“Tayo ay mga Tagadala ng Liwanag ni Kristo”

Sinalin ni Leanore Lee UNANG ARAW NG NOBENA PARA SA DAKILANG KAPISTAHAN MG MAHAL NA BIRHEN NG LOURDES